Ändring av Kristinestads strandgeneralplan – Storskären och Småskärsgrundet

22.02.2023

Kungörelse

Ändring av Kristinestads strandgeneralplan – Storskären och Småskärsgrundet

Utkastet för ändring av strandgeneralplan är offentligt framlagda till påseende under tiden 22.02.2023 -27.3.2023 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Ändring av Kristinestads strandgeneralplan – Storskären och Småskärsgrundet) och lämnas in senast 27.3.2023.

Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planutkast" kan användas.

Serviceområdet för tekniska tjänster

 Publicerats på stadens webbplats 22.02.2023

Gå till "Offentliga meddelanden"