Anbudsförfrågan elevtransporter

04.05.2021

ANBUDSFÖRFRÅGAN

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad och Nämnden för fostran och utbildning i Bötom begär in anbud på elevtransporter för läsåren 2021-2023.

 

Som anbudsförfarande tillämpas öppet upphandlingsförfarande.

Meddelande om upphandling som överstiger tröskelvärdet har publicerats på handels- och industriministeriets upphandlingskanal HILMA (http://hankintailmoitukset.fi/hilma).

Anbudshandlingar kan begäras och närmare uppgifter kan fås från skolbyrån, e-post utbildning@krs.fi, tel. 0401544806.

 

Anbuden bör vara Svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad och Nämnden för fostran och utbildning i Bötom tillhanda senast 08.06.2021 kl. 16.00 och inlämnas i slutna kuvert till adressen: PB 13, Lappfjärdsvägen 10, 64101 Kristinestad.

Kuvertet märks "Anbud/Elevtransporter 2021-2023".

 

Kristinestad 29.4.2021

Svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad

Nämnden för fostran och utbildning i Bötom

Gå till "Offentliga meddelanden"