ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE SERVICETRAFIK

19.06.2019
Kristinestad, vård- och omsorgscentralen ordnar ett anbudsförfarande om servicetrafik för Kristinestadsområdet under tiden 1.10.19-30.9.2021.

Formen för upphandlingen är öppet förfarande. Upphandlingen har 19.6.2019 annonserats genom en nationell upphandlingsannons som publicerats i Hilma-tjänsten adress http://www.hankintailmoitukset.fi och på Kristinestads hemsidor: 

Anbudsförfrågan

Anbuden ska tillställas köparen enligt bilaga 1 senast 15.08.2019 kl. 15.00, adress:  Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Märk kuvertet: ” Anbud på servicetrafik”.

Gå till "Offentliga meddelanden"