ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE PERSONTRANSPORTER

19.06.2019
Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad ordnar anbudsförfarande för persontransporter som omfattas av handikappservicelagen (HSL) och socialvårdslagen (SVL) under tiden 1.10.2019-30.9.2021.

Upphandlingen har annonserats 19.6.2019 genom en nationell upphandlingsannons som publicerats i Hilma-tjänsten adress http://www.hankintailmoitukset.fi och på Kristinestads hemsidor:

Anbudsförfrågan

Anbuden ska tillställas köparen enligt bilaga 1 senast 15.08.2019 kl. 15.00, adress:  Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Märk kuvertet: ”Anbud på persontransporter”.

Gå till "Offentliga meddelanden"