Anbudsbegäran gällande måltidstransporter

07.10.2021
Måltidstransporter i området Kristinestads stamstad och Tjöck

Kristinestad, vård- och omsorgscentralen genomför anbudsförfarande gällande måltidstransporter under tiden 1.12.2021-30.6.2024. Formen för upphandlingen är öppet förfarande. Upphandlingen har annonserats genom en nationell upphandlingsannons som publicerats 8.10.2021 i Hilma-tjänsten: http://www.hankintailmoitukset.fi och på Kristinestads hemsidor www.kristiinankaupunki.fi samt i lokaltidningarna.

Offertbegäran för måltidstransporter som pdf-fil

Gå till "Offentliga meddelanden"