Anbudsbegäran gällande måltidstransporter

28.04.2021

Kristinestad, vård- och omsorgscentralen genomför anbudsförfarande gällande måltidstransporter under tiden 1.7.2021-30.6.2024. Formen för upphandlingen är öppet förfarande. Upphandlingen har annonserats genom en nationell upphandlingsannons som publicerats 28.04.2021 i Hilma-tjänsten: http://www.hankintailmoitukset.fi och på Kristinestads hemsidor www.kristiinankaupunki.fi samt i lokaltidningarna.

Anbudsbegäran som pdf-fil 

Gå till "Offentliga meddelanden"