Koululaisten aamu- ja Iltapäivätoiminta 1.6.2024 alkaen

Suomenkielinen koulutuslautakunta on 10.10.2023 päättänyt että muutoksia tehdään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.6.2024 alkaen. Toiminta järjestetään koulupäivinä klo 7.00-17.00. Koulujen lomien yhteydessä ei järjestetä toimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille.


TIETOA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDOSTA
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille, 1. ja 2. luokan oppilaille sekä
vanhemmille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen on vapaaehtoista kunnalle.
Kristiinankaupungissa aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään varhaiskasvatuksen johdolla
kaikkien alakoulujen välittömässä läheisyydessä. Aamu- ja iltapäivähoito noudattaa koulujen
lukujärjestystä. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 7.00–17.00.

Iltapäivähoitoa myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Koulujen lomien aikana 1. ja 2. luokan oppilaille ei tarjota iltapäivähoitoa. Huoltajat vastaavat lastensa kuljetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sieltä pois.

Näin haet aamu- ja iltapäivähoitoa 1. ja 2. luokan oppilaalle.
1. tai 2. luokalla aloittavat oppilaat voi ilmoittaa aamu- ja iltapäivähoitoon sähköisesti
Wilman tai Vesan kautta. Hakemus tehdään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Haku lukuvuoden 2024–2025 aamu- ja iltapäivähoitopaikkoihin on avoinna viikoilla 5–11
(2023). Jos lapsi ilmoitetaan ilmoittautumisajan jälkeen tai vasta elokuussa 2024 lukuvuoden alettua,
lapsi saa aloittaa jos/kun ryhmässä on vapaa paikka tai aikaisintaan seuraavan kuukauden
ensimmäisestä päivästä alkaen.

Valintaperusteet
1. Vain 1. ja 2. luokan oppilaille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä/opiskelevat
heidän opiskelu-/työaikansa mukaisesti
2. Etusija annetaan lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja lapsille, joiden on tärkeää
saada osallistua toimintaan sosiaalisten olosuhteiden kannalta.
3. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden osalta tehdään yksilöllinen päätös
toiminnan/hoidon järjestämisestä.
4. Jos hakijoiden määrä ylittää tarjolla olevien paikkojen määrän, paikkoja myönnetään
ensisijaisesti 1. luokan oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille, minkä jälkeen
paikkoja myönnetään 2. luokan oppilaille arvonnan perusteella.

1. ja 2. luokan oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon maksut:
Vain aamutoiminta: 60 euroa/kuukausi
Vain iltapäivätoiminta: 100 euroa/kuukausi
Aamu- ja iltapäivätoiminta: 120 euroa/kuukausi

Elokuulta peritään puolet maksusta. Koulujen lomat, kuukausien pituus tai lapsen läsnäolon
määrä ei vaikuta toimintamaksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun toimintapäivistä ei
peritä maksua. Maksuton iltapäivätoimintapaikka myönnetään kehitysvammaiselle lapselle, jos
iltapäivätoiminta on kirjattu erityishuoltosuunnitelmaan kuntouttavana toimintana.

Tilapäiset poissaolopäivät
Kuukausimaksu peritään myös satunnaisista poissaolopäivistä, mutta jos lapsi on ollut
kauemmin poissa, maksu peritään seuraavasti:

  • sairauden takia yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, 50 % kuukausimaksusta
  • sairauden takia kokonaisen kalenterikuukauden, 0 % kuukausimaksusta
  • muusta syystä osan kuukaudesta, 100 % kuukausimaksusta
  • muusta syystä kokonaisen kalenterikuukauden, 50 % kuukausimaksusta 

Hoitopaikan Irtisanominen

Paikan irtisanominen kesken lukuvuoden tulee tehdä kirjallisesti, ja irtisanomisilmoitus tulee
tehdä ennen kuin lapsi lopettaa. Irtisanomisaika on 2 viikkoa. Lapsen tagi jätetään
henkilökunnalle lapsen lopettaessa. Kadonneista tageista varhaiskasvatus laskuttaa 10
euroa/kpl. Jos lapsi myöhemmin tarvitsee uudelleen aamu- ja iltapäivähoitoa, hänelle
tehdään uusi hakemus ja paikka voidaan myöntää seuraavan kuukauden alusta alkaen.