STM: Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä lähes koko maassa 13.5. lukien

12.05.2021

TIEDOTE 

altioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Rajoitukset kevenevät lähes koko maassa, riippuen alueen epidemiatilanteesta. Asetuksen muutos tulee voimaan 13. toukokuuta klo 00.

Sosiaali- ja terveysministeriö teki valtioneuvoston viime viikolla tekemän linjauksen perusteella 10. 5. päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Ravitsemisliikkeiden rajoituksia alueilla päivitetään epidemiatilannetta vastaavaksi viikoittain. 

Valtioneuvosto tekee seuraavan tarkastelun erityisesti leviämisvaiheen rajoituksista 27.5. mennessä.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset perustason alueilla Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Lapin sairaanhoitopiirissä 13.5.lukien

Anniskelu on sallittu klo 07-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Poikkeukset rajoituksiin ennallaan

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 12.5.2021 (pdf) PDF 259kB

Muistio 12.5.2021 (pdf) PDF 750kB

Siirry "Ajankohtaista koronavirukseen liittyen"-sivulle