STM: Koronaepidemian torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia

07.05.2021

TIEDOTE 

Koronaepidemiatilanne on vakaa ja kehittymässä hyvään suuntaan, joten koko Suomea koskevista torjuntatoimien tasoista voidaan luopua. Koronaviruksen leviämistä torjutaan jatkossa alueellisin rajoituksin ja suosituksin. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiasta päätöksen ensi viikon alussa. 

Valtioneuvosto puolsi periaatepäätöksellään 6.5.2021 valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä (tasot 1–3) luopumista.

Valtioneuvoston puollon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö käy muutoksen edellyttämiä asioita läpi alueiden kanssa ja tekee varsinaisen päätöksen toimenpidetasoilta poistumisesta. Päätöksen jälkeen STM ohjaa kirjeellään kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä sekä noudattamaan alueen epidemiavaiheen mukaisia toimenpiteitä.

Tiukemmat torjuntatoimen tasot ovat olleet alueilla käytössä 1.3. lähtien. Niistä luopuminen tarkoittaa, että arviointia tehdään jatkossa alueiden epidemiavaiheiden mukaan samoin kuin viime syksynä. Hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Epidemiatilanne eri alueilla on hyvin erilainen. Jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan purkaa hallitusti ja oikea-aikaisesti, epidemian kehittymistä ja rajoitusten muutosten vaikutuksia on seurattava ja arvioitava koko ajan. Lisäksi on otettava huomioon epidemiatilanne lähialueilla ja koko maassa. 

Rajoitustoimenpiteitä ei saa purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään. Joillain alueilla rajoituksia voidaan joutua myös palauttamaan tai kiristämään uudelleen, mikäli epidemiatilanne heikkenee.

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta

Hybridistrategian toimintasuunnitelma osa 3: Suositusten ja rajoitusten käyttö (25.2.2021)

Toimintasuunnitelma covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:1, 5.1.2021)

Hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennys 1/2021: Toimenpiteet epidemian uhkaavan nopean kiihtymisen ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymisen estämiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:11, 9.2.2021)

Koronaviruksen torjunnassa siirrytään seuraavalle toimenpidetasolle – lisätoimenpiteet käyttöön usealla alueella (Tiedote 25.2.2021)

Siirry "Ajankohtaista koronavirukseen liittyen"-sivulle