Ravitsemisliikkeiden yleiset velvollisuudet epidemiatilanteessa jatkuvat helmikuun loppuun 2021

29.10.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.10.2020 klo 15.17
TIEDOTE 253/2020

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään. Nyt lain ja väliaikaisen pykälän voimassaoloa jatketaan 1.11.2020–28.2.2021. Aiempi lain voimassaolo päättyy lokakuun lopussa. Tasavallan presidentti vahvisti lain 29. lokakuuta.

Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan koronavirusepidemian jatkuessa, jotta ravitsemisliiketoimintaa koskevat yleiset velvollisuudet säilyvät voimassa lokakuun lopun jälkeen. Lain nojalla valtioneuvosto voi jatkossakin antaa lakia täydentäviä tarkempia säännöksiä ravitsemisliikkeiden velvollisuuksista tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Lisäksi valtioneuvosto voi asetuksella säätää ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajan sekä asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Rajoitusten on lain mukaan oltava välttämättömiä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi kullakin alueella sekä sellaisissa ravitsemisliikkeissä, joita rajoitukset koskevat. Uutta laissa on, että aukioloaikojen rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- ja ilma-aluksessa eikä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Rajoituksia koskevan asetuksen valtioneuvosto antoi ylimääräisessä istunnossaan 29.10.2020.

Taustalla on hallituksen hybridistrategia, jonka tarkoitus on hillitä epidemiaa tehokkaasti mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti.

Lisätietoja:

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 29.10.2020 (pdf) PDF 268kB

Siirry "Ajankohtaista koronavirukseen liittyen"-sivulle