Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle...

11.08.2021

AVI:n tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoitukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. Määräykset ovat voimassa 12.8.–8.9.2021. Osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla OKM:n ja THL:n 31.5.2021 annettua ohjetta.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä totesi 3.8.2021 kokouksessaan alueen siirtyneen epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri on aluehallintoviraston pyynnöstä antanut tilanteestaan lausunnon 5.8.2021.

Tartuntojen määrä alueella on ollut nouseva: sairaanhoitopiirin mukaan ilmaantuvuus on suunnilleen kaksinkertaistunut, ja ajanjaksolla 21.7.–4.8.2021 ilmaantuvuus on jo 45 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden. Tartuntoja on saatu muun muassa perhepiiristä, kaveriporukoista ja mökkiseurueista, ja lisäksi niitä on tullut huomattava määrä sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Alueella on ollut myös altistumisia hoitolaitoksissa.

Kasvavat tartuntamäärät lisäävät terveydenhuollon kuormitusta näytteenotossa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Tartuntamäärät uhkaavat kuormittaa myös jäljitystoimintaa, mikä voi aiheuttaa riskin epidemian hallitsemattomalle leviämiselle.  Kuultuaan Vaasan sairaanhoitopiiriä ja Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto näkee välttämättömäksi asettaa rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi. Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata myös koulujen alkua ja erityisesti perusopetuksen toteuttamista lähiopetuksena.

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Mitä THL/OKM:n ohjeen noudattaminen käytännössä tarkoittaa? Osa alla kerrotusta on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 c nojalla:

  • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista (tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim. 1) osallistujilla on omat paikat, 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin, 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.)
  • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä suosittelee kaikille vähintään 12-vuotiaille osallistujille/asiakkaille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Yksityinen tapahtumanjärjestäjä voi myös edellyttää asiakkailtaan maskin käyttöä
  • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään

Aluehallintovirasto voi tehdä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa Vaasan sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Siirry "Ajankohtaista koronavirukseen liittyen"-sivulle