YVA-kuulutus: Kankalonselän tuulivoimahanke

07.05.2024

YVA-KUULUTUS

Elements Suomi Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) hanketta Kankalonselän tuulivoimahanke koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman. Arviointiohjelma on hankkeesta
vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Elements Suomi Oy suunnittelee Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan alueelle enintään 35
voimalan tuulivoimahanketta. Tuotantoalue sijaitsee noin 15 kilometriä lounaaseen Kauhajoen keskustaajamasta.
Tuulivoimahankkeen liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan neljää vaihtoehtoa.
Kaikissa vaihtoehdoissa ilmajohdot sijoitettaisiin osin uusiin maastokäytäviin ja osin olemassa olevien
voimajohtojen rinnalle. Ilmajohtojen vaihtoehdot sijoittuvat Kauhajoen ja Kristiinankaupungin
kaupunkien sekä Teuvan, Karijoen ja Isojoen kuntien alueelle.

Hankkeessa laaditaan lisäksi tuulivoimaosayleiskaava Kauhajoen kaupungin alueelle.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Alueelle toteutetaan 35 tuulivoimalaa, jotka sijoittuvat sekä Kauhajoen kaupungin että Karijoen
kunnan alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 m, yksikköteho enintään
10 MW ja kokonaisteho enintään 350 MW.
VE2: Alueelle toteutetaan 21 tuulivoimalaa, jotka kaikki sijoittuvat Kauhajoen kaupungin alueelle.
Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 m, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho
enintään 210 MW.
Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot
VEA: Sähkönsiirto ilmajohtona tuulivoimala-alueelta Teuvan Kärppiön olemassa olevalle sähköasemalle.
Voimajohdon pituus on 27 km, josta noin 9 km kulkee olemassa olevan voimajohdon
rinnalla.
VEB: Sähkönsiirto ilmajohtona tuulivoimala-alueelta Teuvan Kärppiön olemassa olevalle sähköasemalle.
Voimajohdon pituus on 23,5 km, josta noin 3 km kulkee olemassa olevan voimajohdon
rinnalla.
VEC: Sähkönsiirto ilmajohtona tuulivoimala-alueelta Kristiinankaupungin Åbackiin rakennettavalle
sähköasemalle. Voimajohdon pituus on 17,5 km, josta noin 0,5 km kulkee olemassa olevan voimajohdon
rinnalla.
VED: Sähkönsiirto ilmajohtona tuulivoimala-alueelta Isojoen Lähteenkylään rakennettavalle sähköasemalle.
Voimajohdon pituus on 21,5 km, josta noin 6 km kulkee olemassa olevan voimajohdon
rinnalla.

kankalonselka

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä 7.5. - 6.6.2024 seuraavasti:
 Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

 Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA

 Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot:
o Kauhajoen kaupungintalo (Hallintoaukio, Kauhajoki)
o Karijoen kunnanvirasto (Kristiinantie 3, Karijoki)
o Isojoen kunnanvirasto (Teollisuustie 1 A, Isojoki)
o Kristiinankaupungin asiointipiste (Merikatu 47, Kristiinankaupunki)
o Teuvan kunnan asiointipiste (Rasintie 1 A, Teuva)
Lisäksi kuntia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksista verkkosivuillaan (www.kauhajoki.fi,
www.teuva.fi, www.karijoki.fi, www.isojoki.fi ja www.kristinestad.fi) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain 17 §:n ja kuntalain (410/2014) 108 §:n mukaisesti.

Mielipiteet ja lausunnot
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 6.6.2024 mennessä
osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156,
60101 Seinäjoki (viitteeksi EPOELY/3300/2023).
Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta
yhteysviranomaisen lausunnon 5.7.2024 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet
ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA

Yleisötilaisuus
Arviointiohjelmaa ja samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
(OAS) koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 16.5.2024 Kauhajoen kaupungintalon
valtuustosalissa osoitteessa Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.
Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen yleisötilaisuutta verkkosivuille:
www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA

Lisätietoja
Hankkeesta vastaava: Elements Suomi Oy, Jakov Chavez-Vega
jakov.chavez-vega@elements.green, p. 041 311 4148
YVA-konsultti: Sitowise Oy, Elise Lohman
elise.lohman@sitowise.com, p. 044 539 9912
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anna Auvinen
anna.auvinen@ely-keskus.fi, p. 0295 021 343
Tämä kuulutus julkaistaan 7.5.2024 ja pidetään nähtävillä 6.6.2024 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen
kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 7.5.2024 alkaen sivulla
www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA

Seinäjoki 6.5.2024
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKU

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle