YVA-kuulutus

31.10.2019

OX2 Wind Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiseostuksen. Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta ja 400 kV:n voimajohdosta. Tuulivoimahanke käsittää 57 tuulivoimalaa, joista 44 sijoittuu Isojoelle ja 13 Karijoelle. Lisäksi tarkastellaan hankealueen sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavaa 400 kV:n voimajohtoa. Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE1: liittyminen Seinäjoki-Ulvila -linjaan noin 26 km 400 kV:n voimajohdolla olemassa olevan johtokäytävän vierellä.

Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE2: liittyminen Arkkukallion sähköasemalle 25 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä.

Vaihtoehto VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE3: liittyminen Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, eteläisempi reittivaihtoehto.

Vaihtoehto VE4: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE4: liittyminen Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, pohjoisempi reittivaihtoehto.

Arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 31.10.2019–19.12.2019 Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie 1 A, Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki), Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio, Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla (Porhontie 5, Honkajoki), Kristiinankaupungin asiointipisteessä (Merikatu 47, Kristiinankaupunki) sekä julkaistaan internet-sivulla: www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 19.12.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi Kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii perustellun päätelmän, joka on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiselostus.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 18.00 Karijoen nuorisoseurantalolla, Kristiinantie 8, sekä keskiviikkona 13.12.2019 klo 18.00 Isojoella, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400; Tilaisuuksissa kahvitus klo 17.30 alkaen.

Lisätietoa

Hankkeesta vastaava: OX2 Wind Finland Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@ramboll.fi, puh. 040 577 7568 ja Juha Parviainen, juha.parviainen@ox2.com, puh. 040 776 2755
YVA-Konsultti: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, puh. 010 332 8373.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 655.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle