Ympäristönsuojelulain mukainen päätös (AVI nro 219/2019)

20.09.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.9.2019 antanut päätöksen nro 219/2019

Hakija
PVO-Lämpövoima Oy
PL 40
00101 Helsinki

Toiminta ja sijainti
Kristiinan voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen satamatoimintojen osalta, Kristiinankaupunki.

PVO-Lämpövoima Oy:n öljysatama sijaitsee Kristiinankaupungissa Karhusaaren sa-tama-alueella osoitteessa Karhusaarentie 1, kiinteistön 287-401-8-0 alueella.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.9. – 21.10.2019 Kristiinan kaupungin ilmoitus-taululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankau-pungin kaupungintalolla (Aitakatu 1, raatihuone) on käytettävissä yleisötietokone pää-töksen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-virastossa (Wolffintie 35, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkym-menen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa pää-töksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 21.10.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Ville Timonen, puh. 0295 018 754
Ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen, puh. 0295 018 789
sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Liitteet

Päätös (pdf, 2.2 mt)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle