Ympäristönsuojelulain mukainen päätös (AVI nro 218/2019)

20.09.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.9.2019 antanut päätöksen nro
218/2019

Hakija
Alfa Oil Oy
Taaplaajankatu 8
48900 Kotka

Toiminta ja sijainti
Nestemäisten polttoaineiden ja petrokemian tuotteiden varastointi kalliovarastossa
Karhusaaren satama-alueella sekä toiminnan aloittamislupa, Kristiinankaupunki.

Kalliovarasto sijaitsee Kristiinankaupungin Karhusaaren satama-alueella, osoitteessa
Karhusaarentie 1, kiinteistöjen 287-401-8-0 sekä 287-401-14-0 alueilla.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.9. – 21.10.2019 Kristiinan kaupungin ilmoitustaululla.
Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankaupungin
kaupungintalolla (Aitakatu 1, raatihuone) on käytettävissä yleisötietokone päätöksen
katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
(Wolffintie 35, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen
antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 21.10.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat
ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Ville Timonen, puh. 0295 018 754
Ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen, puh. 0295 018 789
sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Liiteet

Päätös (pdf, 3,04 mt)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle