Vesilain mukainen päätös

11.09.2019

Kuulutus

Vesilain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 11.9.2019 antanut päätöksen nro 215/2019

Hakija
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia ja sijainti
Lapväärtinjoen Storfors -nimisen kosken padotusoikeuteen ja kalanviljelyn vedenottoon sekä käytetyn veden takaisinjuoksutukseen liittyvien lupien rauettaminen ja rakenteiden pysyttäminen, Kristiinankaupunki

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.9. – 11.10.2019 Kristiinankaupungin ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankaupungin kaupungintalolla (Aitakatu 1, raatihuone) on käytettävissä yleisötietokone päätöksen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 36, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 11.10.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: Samfällda vattenområden 287-405-876-1

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Leena Erving, puh. 0295 018 748 sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Liitteet


Kuulutus (pdf, 73 kb)

Päätös (pdf, 2 mb)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle