Vaasan hallinto-oikeuden päätös: Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien vesioikeudellinen yhteisö

19.03.2024

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
19.03.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 26.03.2024.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.03.2024 nro 284/2024, valitus
vesitalousasiassa, Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien peruskuivatus,
kunnostus ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen,
Kristiinankaupunki.

Luvan hakija
Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien vesioikeudellinen yhteisö

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 19.03.2024 – 25.04.2024
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy
25.04.2024.

Päätös (pdf 418 kB)

Valitusosoitus (pdf 66kB)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle