Tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten uudistamista

16.12.2022

Suupohjan jätelautakunta on Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Teuvan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukunta on Teuva.

Suupohjan jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.11.2022 § 18 Suupohjan jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten perustelumuistion, jotka astuvat voimaan 1.1.2023.

Jätehuoltomääräykset annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 92 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti. Jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä Suupohjan jätelautakunnan internetsivuilla
(https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto) ja saatavissa lautakunnan toimistosta, osoitteesta Rasintie 1 A, 64700 Teuva.

Teuvalla 16.12.2022 Suupohjan jätelautakunta

Liitteet

Pöytäkirjanote (pdf, 0,3 mt)

Jätehuoltomääräykset (pdf, 0,4 mt)

Perustelumuistio (pdf, 0,4 mt)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle