Tieavustushakemus

20.12.2019

Vähintään 250 m pituisille teille, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, voidaan hakea avustusta KRS Kadulta kunnossapitokustannuksiin.

Talvi- ja kesäkunnossapidosta on esitettävä erilliset hakemukset. Kesäkunnossapidosta vaaditaan kuitit.

Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa. Kristiinankaupunki myöntää jatkossakin kriteerit täyttäville tiekunnille avustuksia, edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. Lisätietoja löytyy kaupungin verkkosivustolta, KRS Kadun sivulta.

Tieavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.02.2020.

Lisätietoja:

Tierakennusmestari Niklas Brandt, puh. 040 545 0021 tai sähköpostitse niklas.brandt@krs.fi 

Sihteeri Maria Viikilä, puh. 040 591 9801 tai sähköpostitse maria.viikila@krs.fi 

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle