Pohjanmaan pelastuslaitos: Päätös ilotulitteiden käytöstä

11.08.2021

Ilotulitteiden käytön rajoittaminen Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella

Pohjanmaan pelastuslaitos on syksyn 2020 aikana pyytänyt alueensa kunnilta ja Pohjanmaan poliisilta lausuntoa ilotulitteiden käytön rajoittamisesta alueellaan. Pohjanmaan pelastuslaitos on määräaikaan mennessä saatujen lausuntojen perusteella arvioinut ilotulitteiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvia erityisiä vaaroja Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella.

Pohjanmaan pelastuslaitos päättää, että ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö on kielletty vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 § perusteella. Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden käytön rajoitus on voimassa sekä huvilakauden päättäjäisissä (Venetsialaiset) että uudenvuodenvaihteen aikana (31.12. klo 18:00 ja 1.1. klo 02:00 välisenä aikana), Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella, liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Ilotulitteiden käyttöä koskevat kieltoalueet eivät koske järjestettäviä tapahtumaturvallisuuden piiriin kuuluvia yleisötapahtumien ilotulitusnäytöksiä. Järjestettävistä ilotulitusnäytöksistä on tehtävä asianmukaiset ilmoitukset viranomaisille. Poliisi voi antaa erillisiä määräyksiä ja rajoituksia (390/2005 97 §).

Ilotulitteiden käyttö huvilakauden päättäjäisissä ja Venetsialaisissa

Ilotulitteiden käytöstä muuna aikana kuin vuodenvaihteessa tulee kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 91 §:n mukaan etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Lain 92 § mahdollistaa sen, että pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan pelastusviranomainen voi myös kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Pelastusjohtaja päättää, että Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella sallitaan ilotulitteiden käyttö ilman erillistä ilmoitusta ajalla 28.8.2021 klo 18.00 - 24.00 seuraavin edellytyksin:

  • Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.
  • Ilotulitteita ei saa käyttää kieltoalueilla, taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.

Ilotulitteiden käytöstä ja ilmoitusmenettelystä julkaistaan kuulutus alueen virallisissa lehdissä ja jaetaan myyntipisteisiin ennen myynnin aloittamista.

Ilotulitteiden ampumakieltoalueet Kristiinankaupungissa (pdf, 697 kB)
Ilotulitteiden käytön rajoittaminen Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella (pdf, 192 kB)
Ilotulitteiden käyttö huvilakauden päättäjäisissä ja Venetsialaisissa (pdf, 447 kB)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle