Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja

16.11.2020

Seuraava päätösluettelo 3.6.2020 § 62 – 12.11.2020 § 126 ja oikaisuvaatimusosoitus ovat 16.11.2020 soveltuvin osin yleisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla www.kristiinankaupunki.fi. 

2020

§ 64 Lääkärinvastaanotto: vastaavan tartuntatautilääkärin määrääminen määräajaksi
§ 67 Kristiinakoti: sairaanhoitajan valinta§ 68 Kotihoito: sairaanhoitajan valinta
§ 70 Åldersron palvelukeskus: hoitoapulaisen palkkaaminen määräajaksi
§ 71 Yksilö- ja perhepalvelut: tuntiperusteisen ohjaajan palkkaaminen 
§ 83 Åldersron palvelukeskus: laitosapulaisen palkkaaminen määräajaksi
§ 90 Attendo Kristiina: anomus palveluasumistuottajaksi ryhtymisestä, palveluseteliperusteinen
§ 92 Lääkärinvastaanotto: vastaavan tartuntatautilääkärin määrääminen määräajaksi
§ 97 Hallinto: anomus etätyöstä
§ 102 Hallinto: hallintojohtajan määrääminen määräajaksi
§ 105 Lääkärinvastaanotto: vastaavan tartuntatautilääkärin määrääminen määräajaksi
§ 108 Neuvolatoiminta: terveydenhoitajan sijaisen palkkaaminen
§ 113 Hallinto: sijaisen palkkaaminen 
§ 124 Fysioterapiaosasto: fysioterapeutin sijaisen palkkaaminen


Julkipantu soveltuvin osin kaupungin verkkosivuilla www.kristiinankaupunki.fi 16.11.2020

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle