Perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta -tuulivoima- ja 400 kV voimajohtohan

05.03.2020

KUULUTUS

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun
päätelmän 17.2.2020 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Rajamäenkylän
tuulivoima- ja 400 kV voimajohtohanke.

KUULUTUKSEN JA PERUSTELLUN PÄÄTELMÄN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus on nähtävillä 9.3.-8.4.2020 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse aluevalinnasta Etelä-
Pohjanmaa) ja Isojoen, Karijoen, Honkajoen ja Kristiinankaupungin kunnan verkkosivuilla
(www.isojoki.fi, www.karijoki.fi, www.kauhajoki.fi, www.honkajoki.fi, www.kristinestad.fi).
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on nähtävillä Isojoen kunnanvirastossa
(Teollisuustie 1 A, Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki),
Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio, Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla
(Porhontie 5, Honkajoki ja Kristiinankaupungin asiointipisteessä (Merikatu 47, Kristiinankaupunki)
sekä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA

Kokkolassa 5.3.2020

Lausunto (pdf 206 kB)
Liite (pdf 1009 kB)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle