Päätös rakennuksen polttamisesta harjoitustarkoituksessa, Pohjanmaan pelastuslaitos

19.02.2021

Västkustens miljöenhet •Länsirannikon ympäristöyksikkö
Kungörelse • Kuulutus
Dnr/Dnro KOMU/383/11.01.06.03/2021

Päätös rakennuksen polttamisesta harjoitustarkoituksessa, Pohjanmaan pelastuslaitos, Tiukka, Kristiinankaupunki

Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto, on käsitellyt seuraavan ilmoituksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 120. § mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta:

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta: Ilmoitus koskee kiinteistöllä 287-420-0007-0021, Tiukassa sijaitsevaa asuinrakennusta, jonka Pohjanmaan pelastuslaitos aikoo polttaa harjoitustarkoituksessa.

Päätös: Länsirannikon ympäristöyksikön Kristiinankaupungin osasto, ympäristö- ja terveystarkastaja Jens Hannus, § 1/2021, 17.2.2021.

Päätöksestä ilmoitetaan 19.2.2021 Mustasaaren kunnan ja Kristiinankaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä. Kuulutusaika on 19.2.2021– 29.3.2021. Päätös ja asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Länsirannikon ympäristöyksikön Kristiinankaupungin osastolla, Koulukatu 11 A. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Ympäristö- ja terveystarkastaja Jens Hannus, puh. 044 727 1202 antaa tietoja päätöksestä.

Länsirannikon ympäristöyksikön Kristiinankaupungin osasto, Koulukatu 11 A 64100 Kristiinankaupunki
Jens Hannus

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle