Päätöksen ilmoittaminen, ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aihe

25.03.2020

Kuulutus

Päätöksen ilmoittamisesta ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

 

Viranomainen:                            Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto, ympäristö- ja terveystarkastaja, § 6/ 2020

Ilmoitusvelvollinen:                  Lappfjärds folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lapväärtti

Meluilmoitus:                              Tilapäinen toiminta, ulkoilmakonsertti

Toiminta-alue:                             Merikatu 21

Toiminta-aika:                             14 – 15.8.2020, maanantai - perjantai klo 12 – 01 sekä lauantai klo 12 - 01.

Päätöksen antopäivä:               27.3.2020

Valitusaika:                                   26.3-4.5.2020 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös ja asiakirjat ovat nähtävinä valitusaikana virka-aikana Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osastolla, osoitteessa Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki. Päätöksestä antaa tietoja ympäristö- ja terveystarkastaja Jens Hannus, tfn 044 727 1202.

Kristiinankaupunki 25.3.2020

Jens Hannus
ympäristö- ja terveystarkistaja

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle