Päätöksen ilmoittaminen; melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

05.06.2019

Länsirannikon ympäristöyksikkö - Kuulutus

Päätöksen ilmoittaminen, ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Viranomainen: Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto, ympäristö- ja terveystarkastaja, § 2/ 2019

Ilmoitusvelvollinen: Oy Gastrina Ab, Merikatu 8, 64100 Kristiinankaupunki

Meluilmoitus: Tilapäinen toiminta, ulkoilmakonsertteja

Toiminta-alue: Ravintola Jungmannin ulkopuolella, Merikatu 8 Kristiinankaupungin keskusalueella

Toiminta-aika: Ajanjaksona 11. - 14.7.2019, maanataisin-perjantaisin klo 18-02, lauantaisin - sunnuntaisin klo 18 - 03.

Päätöksen julkipanopäivä:  5.6.2019 Kristiinankaupungin kaupungin ja Mustasaaren kunnan virallisilla ilmoitustauluilla

Päätöksen antopäivä: 6.6.2019

Valitusaika: 7.6 – 8.7.2019

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös ja asiakirjat ovat nähtävinä valitusaikana virka-aikana Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osastolla, osoitteessa Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki. Päätöksestä antaa tietoja ympäristö- ja terveystarkastajat 3277111 (Mustasaaren kunnan vaihde).

Kristiinankaupunki 4.6.2019

Jens Hannus
ympäristö- ja terveystarkistaja

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle