Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston kuulutus

26.04.2023

Ympäristönsuojelulaki 85 §
Maa-aineslaki 19 §

Hakijan nimi
Maansiirtoliike Ulfves Oy

Paikka (kylä, tila, RN:o)
Dagsmark, Kristiinankaupunki
Tila: 287-405-13-23

Toiminnan laatu
Maa-aineslupahakemuksen peruuttaminen

Päätös
Hyväksytty 19.4.2023 § 28

Liitteet
Kuulutus (pdf, 80 kt)

Päätös on nähtävillä verkkosivulla www.mustasaari.fi ja Länsirannikon ympäristöyksikön osastolla siinä kunnassa, jonka alueelle toiminta sijoittuu. Lisätietoja antavat:
Mustasaari, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, puh. 06 327 7111
Kristiinankaupunki, Koulukatu 11, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 06 327 7111
Närpiö, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö, puh. 06 224 9111

Valitusaika: 4.5–2.6.2023

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus lähetetään Vaasan hallintooikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Hallintolain 62 a §:n 3. momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 3.5.2023

26.4.2023 Lisa Martens, Toimistosihteeri

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle