Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston kuulutus

14.09.2022

Maa-aineslupa kiviaineksen ottamista varten ja ympäristölupa kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa varten.

Tila: 287-417-5-75/4  7.9.2022 § 67

Hyväksyttiin: 7.9.2022 § 67

Valitusaika: 22.9.–21.10.2022

Kuulutus (pdf, 74 kt)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle