Kuulutus: ympäristölupahakemus kivenlouhintaa ja siirrettävää kivenmurskausta varten

20.08.2021

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto kuuluttaa seuraavan ympäristölupahakemuksen kivenlouhintaa ja siirrettävää kivenmurskausta varten sekä maa-ainesottolupahakemuksen kiviaineksen ottamista varten, Arvi Siili Oy, kiinteistöllä Siili 287-407-30-56, Kristiinankaupungin Lapväärtin kylässä.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu Mustasaaren kunnan verkkosivuilla www.mustasaari.fi kohdassa Kuulutukset ajalla 23.8 – 29.9.2021.

https://smedenjulk.korsholm.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle