Kuulutus: Vesilain mukainen päätös

06.09.2021

ILMOITUS
Vesilain mukainen päätös

Hakija KRS-Vesi vesihuoltolaitos
Dnro LSSAVI/18587/2020
Päätösnro 167/2021
Asia Kallträsk 2 pohjavedenottamon rakentaminen ja veden ottaminen sekä valmistelulupa, Kristiinankaupunki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään 30.8.–6.10.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi ,mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle