Kuulutus: Vesilain mukainen lupahakemus, Maansiirtoliike Ulfves Oy

11.10.2021

Hakija Maansiirtoliike Ulfves Oy
Dnro LSSAVI/13165/2020
Asia Maa-ainesten ottaminen Korsbäckin pohjavesialueella, Kristiinankaupunki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.10. – 17.11.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, missä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle