Kuulutus: Vesilain mukainen lupahakemus

06.10.2021

Hakija Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue
Dnro LSSAVI/10209/2021
Asia Lapväärtinjoen ylittävän sillan uusiminen, Kristiinankaupunki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat
pidetään nähtävillä 6.10. – 12.11.2021 aluehallintoviraston verkkosivustolta . Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle