Kuulutus: Vesilain mukainen lupahakemus

03.05.2021

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija KRS-Vesi vesihuoltolaitos
Dnro LSSAVI/18587/2020
Asia Kallträsk 2 pohjavedenottamon rakentaminen ja veden ottaminen sekä valmistelulupa,
Kristiinankaupunki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat
pidetään nähtävillä 3.5. – 9.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle