Kuulutus: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

09.09.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Petrin Lohi Oy
Dnro LSSAVI/18788/2019
Asia Kalankasvatus verkkoaltaissa Saltgundin eteläpuolella ja kalojen talvisäilytys Tallskäretin
itäpuolella, Kristiinankaupunki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella
kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat
pidetään nähtävillä 9.9 – 16.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne
ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle