Kuulutus päätöksen ilmoittamisesta ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tä

01.07.2019

Viranomainen:   Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto, ympäristö- ja terveystarkastaja, § 3/ 2019

Ilmoitusvelvollinen: Prime Time Music Oy, Viikinsaarenkatu 5 B 4, 33250 Tampere.

Meluilmoitus: Tilapäinen toiminta, ulkoilmakonsertteja

Toiminta-alue: Merikatu, bussiasema, Kristiinankaupungin keskusalueella

Toiminta-aika: Ajanjaksona 12 – 14.7.2019, maanataisin-perjantaisin klo 18-03, lauantaisin, sunnuntaisin klo 18 - 03.

Päätöksen julkipanopäivä: 1.7.2019 Kristiinankaupungin kaupungin ja Mustasaaren kunnan virallisilla ilmoitustauluilla

Päätöksen antopäivä: 2.7.2019

Valitusaika: 3.7 – 3.8.2019

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös ja asiakirjat ovat nähtävinä valitusaikana virka-aikana Länsirannikon ympäristöyksikössä, Kristiinankaupungin osastolla, osoitteessa Koulukatu 11 A, 64100 Kristiinankaupunki. Päätöksestä antaa tietoja ympäristö- ja terveystarkastajat 3277111 (Mustasaaren kunnan vaihde).

Kristiinankaupunki 27.6.2018

Jens Hannus
ympäristö- ja terveystarkistaja

Tämä kuulutus on julkaistu yleisellä verkkosivulla (www.kristiinankaupunki.fi) 1.7.2019,

Dan-Anders Sjöqvist, kansliapäällikkö

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle