Kuulutus: Länsirannikon ympäristöyksikkö

01.09.2023

Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa päätöksestä, joka koskee luvattoman maa-ainesten ottamisen keskeyttämistä kiinteistöllä Sandås 287-407-26-110 ja kiinteistöllä Korssand 287-407-26-112, Arvi Siili Oy.

Asian diaarinumero on KOMU/1450/11.01.05.02/2023.
Kuulutus ja päätösasiakirjat on julkaistu Mustasaaren kunnan verkkosivuilla www.mustasaari.fi (kuulutukset) ajalla 1.9.–9.10.2023.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle