KUULUTUS: Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi

02.11.2020

Viite: Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista (200/2005), laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

 
KUULUTUS 2.11.2020–14.5.2021
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027
 
Tausta
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueella on viisi valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta: Lapuanjoen vesistöalueella Lapua, Kyrönjoen vesistöalueella Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Koivulahti, Laihianjoen vesistöalueella Laihia-Tuovila-Runsor sekä Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella Lapväärtti. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditut ehdotukset yllä mainittujen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi, joissa käsitellään mm. tulvariskialueille nimettyjen yhteistyöelimien eli vesistöalueiden tulvaryhmien asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja (269/2020), sekä asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. 

Nähtävillä olevat asiakirjat

Ehdotukset Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevien alueiden kuntien verkkosivuilla sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa (liite 1). Kuulemisasiakirjat sekä tausta-asiakirjat on listattu liitteessä 1.

 
Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (ensisijaisesti kirjaamo.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi tai tarvittaessa PL 156, 60101 Seinäjoki).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. 

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää, 0295 028 027, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, 0295 027 962, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Seinäjoella 30. lokakuuta 2020

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Liitteet
1.   Ehdotukset, tausta-asiakirjat sekä sivustot, joissa asiakirjat ovat nähtävillä 

 

Kuulemisasiakirjoja ovat:

-         Ehdotus Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

-         Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

-         Ehdotus Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

-         Ehdotus Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

-         Hallintasuunnitelmien osana esitettävät ympäristöselostukset

 

Tausta-asiakirjoja ovat:

-       tulvakartat

-       tiivistelmä

-       Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

 
Sivustot ja toimipaikat, joissa kuulutus, kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä: 

Kuulutus: 

Seuraavien kuntien verkkosivut:

Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Karijoki, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Mustasaari, Seinäjoki, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Virrat ja Vöyri.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivut: 

www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikat:

 

Seinäjoki:   Alvar Aallon katu 8, 60101 Seinäjoki

Vaasa:       Wolffintie 35, 65200 Vaasa

Kokkola:    Pitkänsillankatu 15, 67101 Kokkola

 

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot: 

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle