Kuulutus: Kristiinankaupunki- Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

03.08.2023

ILMOITUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN JA NATURA-ARVIOINNIN
KUULUTUKSESTA

Fingrid Oyj on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiselostuksen (YVAselostus)
ja luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin. YVA-selostus koskee Kristiinankaupunki-
Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanketta. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat
Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen, Kankaanpään, Karvian, Parkanon, Ikaalisten, Ylöjärven, Hämeenkyrön
ja Nokian kuntien alueille.

Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa
Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä
ilmoitustauluilla.

Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arviointi ovat nähtävillä 3.8.- 2.10.2023 Pirkanmaan ELYkeskuksen
verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA

Paperiversiot ovat nähtävillä kuulutuksesta ilmenevissä paikoissa.

Tampereella 3.8.2023
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle