Kuulutus kaavan voimaantulosta

31.01.2024

KUULUTUS KAAVAN VOIMAANTULOSTA

Ilmoitus kaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti.

Kristiinankapungin kapunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022 § 24 seuraavan kaavan: 

Skatan asemakaava (Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus/Hyväksytyt kaavat)

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen kaavaa vastaan 22.12.2023.

Kuulutettu kaupungin verkkosivustolla 1.2.2024

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto, Kristiinankaupunki

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle