Kuulutus kaavan voimaantulosta

19.11.2020

Ilmoitamme kaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti.

Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.9.2020 § 61 seuraava kaava:

”METSÄLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN OSAN TARKISTUS, ÖSTRÖMIN PERUNATUOTE”. Päätös on saanut lainvoiman.

19.11.2020
Kristiinankaupungin kaupunginhallitus

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle