KUULUTUS JÄTETAKSAN MUUTTAMISEKSI

07.05.2024

KUULUTUS JÄTETAKSAN MUUTTAMISEKSI

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Jätetaksan tekstiosaan ja hinnastoon on tehty muutoksia kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alkaessa pakkausjätteiden ja biojätteiden osalta. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.7.2024.

Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 6.5-4.6.2024 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 4.6.2024 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

Teuvalla 6.5.2024 Suupohjan jätelautakunta

Liitteet:

Jätetaksa 1.7.2024, luonnos (pdf) 

Taksan liitteet (pdf)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle