Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi

02.05.2022

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Uudistuneen jätelain velvoittamana jätetaksaan lisätään uutena jätelajina biojäte. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.7.2022. Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 2.5-1.6.2022 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 1.6.2022 klo 14 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA. Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

Biojätteen astiakohtaiset käsittelymaksut, kuntavastuulle kuuluva biojäte (pdf, 89kt)
Biojätteen astiakohtaiset käsittelymaksut, kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva biojäte
(pdf, 91kt)

Teuvalla 2.5.2022, Suupohjan jätelautakunta

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle