Kuulutus; Åbackin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen

28.02.2023

KUULUTUS KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ

Ilmoitamme kaavan hyväksymisestä MRL 200 §:n 2 mom. ja MRA 94 § mukaisesti.

Kristiinankapungin kapunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.2.2023 § 2 seuraavan kaavan:

Åbackin tuulivoimapuiston osayleiskaava (Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus / Hyväksytyt kaavat)

Kuulutettu kaupungin verkkosivustolla 2.3.2023

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto, Kristiinankaupunki

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle