KRS Katu pyytää tarjousta tierumpujen vaihdoista

14.05.2024

Tekninen palvelualue/KRS Katu pyytää tarjousta tierumpujen vaihdoista alla olevan listan (liite 1) mukaisilla alueilla. Tierakennusmestarin tai työnjohtajan järjestää tarvittaessa näytön.

Lisäksi tulee ilmoittaa kaivurin koon (tonnia) mukainen tuntiveloitus €/h (alv 0 %) tierummun vaihdon yhteydessä mahdollisesti syntyvistä lisätöistä, esim. tieojan perkaaminen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös muiden tehtävän suorittamiseen tarvittavien koneiden tuntitaksa. 

KRS Katu huolehtii kaikesta tehtävän suorittamiseen tarvittavasta materiaalista, rumpuputkista, kalliomurskeesta ja suodatinkankaasta. Osa materiaalista voidaan sopimuksen mukaan hakea KRS-Kadun varikolta, os. Lapväärtintie 163 D.

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava soran toimittaja Maansiirto Ulfvekselle kaksi viikkoa etukäteen, jotta he ovat hyvissä ajoin tietoisia aikataulusta ja voivat toimittaa soran toivottuna ajankohtana. Jos sovittu aikataulu ei sovi urakoitsijalle ja soran toimittajalle, tulee esittää vaihtoehtoinen ratkaisu tierakennusmestarin hyväksyttäväksi.

Urakoitsija vastaa muun kunnallistekniikan, kuten esimerkiksi sähkökaapeleiden, vesijohtojen, viemärijohtojen, kaukolämpöjohtojen, tietoliikennekaapeleiden, kiinteistöjen hule-vesiputkien/salaojien sijainnin selvittämisestä kussakin paikassa, jossa tierumpu on vaihdettava.

Tarjouksen tulee olla voimassa 2 kuukautta.

Tilaaja: Kristiinankaupunki (Y-tunnus 0216509-5), KRS-Katu

Aikataulu: Työ voidaan aloittaa kesäkuussa ja sen tulee olla valmis viimeistään 19.8.2024.

Todistus: Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että urakoitsija liittää tarjoukseen seuraavat todistukset: - todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista

Urakoitsijan tulee esittää suosituksia vastaavista viimeisten kolmen vuoden aikana suoritetuista hyväksytyistä töistä.

Aliurakoitsijoita käytettäessä tarjoukseen tulee liittää myös heidän osaltaan todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista.                                           

Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakoitsijan tulee toimittaa toimeksiantajalle seuraavat asiakirjat:

  • todistus tietöiden turvallisuuskurssin suorittamisesta (Tie 1)
  • selvitys merkinnästä ennakonpidätysrekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin arvonlisäverolain mukaisesti

Sopijapuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos jokin yllä mainituista todistuksista puuttuu tai tarjouslomake on täytetty puutteellisesti, se katsotaan riittäväksi perusteeksi tarjouksen hylkäämiselle. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

 

Tarjousaika: Tarjous tulee jättää viimeistään 30.5.2024 klo 13.00.

Tarjous: Tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella (pdf, 77 kb) ja toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen:        
Tekninen palvelualue
Lapväärtintie 10
64 100 Kristiinankaupunki

Merkintä: Liikenneväylät 2024/KRS Katu                                         

Kysymyksiin vastaa:
tierakennusmestari Niklas Brandt 040 545 0021
työnjohtaja Joachim Granlund 040 560 3308              

Kristiinankaupungissa 10.5.2024.
Niklas Brandt / tierakennusmestari

Liite 1:

Tierummun vaihto kohdassa ennen osoitetta Puskamarkintie 445, putken halkaisija SV 450 pituus 8 m, kiila 1:5, N4-suodatinkangas N4

Tierummun vaihto, Isosillantie 75, putken halkaisija SV 560, pituus 10,5 m. Katso myös Brännbackin suunnitelma koskien korkeuksia jatkossa.

Tierummun vaihto, Åndalsnäsinkatu 14, putken halkaisija SV 400, pituus 6 m, 2 kpl

Tierummun vaihto, Lohikuja 2, putken halkaisija SV 315, pituus 6 m, 2 kpl

Tierummun vaihto, Hevoshaantie 5, putken halkaisija SV 450, pituus 6 m, 2 kpl

Tierummun vaihto Nysvedinkuja 13, putken halkaisija SV 560 mm, pituus 8 m

Tierummun vaihto Tullikadulla lähellä uimahallin kohdalla olevaa STOP-merkkiä, putken halkaisija SV 450, pituus 6 m 1 kpl + 8 m 1 kpl

Tierummun vaihto välillä Carlsrontie 268–277, putken halkaisija SV 902, pituus 8 m 1 kpl.

Tierummun vaihto Tullikatu/Karhusalmentie, putken halkaisija SV 902, pituus 14 m.

Ohje:

Liittymärumpujen perustana tulee olla N4-suodatinkangas ja 20 cm:n murskepeti 0–32 ja ympärystä täytetään 0−32 murskeella 20 cm rummun laen yläpuolelle. Jäljellä oleva osa täytetään samalla kiviaineksella kuin päällysrakenne. Tiivistäminen tehdään maatäryttimellä 20 cm:n kerroksina. Tierummut rakennetaan ojan alkuperäisen vesiviivan mukaisesti ja jos myös lähellä olevia ojia on tarpeen perata, siitä veloitetaan tuntikorvaus. Lisäksi siihen vaaditaan tierakennusmestarin hyväksyntä.

Suunniteltujen risteävien rumpujen kohdalle rakennetaan siirtymäkiiloja 1:5. Rumpujen perustana tulee olla N4-suodatinkangas ja 20 cm:n murskepeti 0–32 ja ympärystä täytetään samalla materiaalilla kuin päällysrakenne. Tiivistäminen tehdään maatäryttimellä 20 cm:n kerroksina. Tierummut rakennetaan ojan alkuperäisen vesiviivan mukaisesti ja jos myös lähellä olevia ojia on tarpeen perata, siitä veloitetaan tuntikorvaus. Lisäksi vaaditaan tierakennusmestarin hyväksyntä.

Rakennuttaja toimittaa ja maksaa rummut sekä N4-suodatinkankaan. Materiaalivarasto sijaitsee osoitteessa Lapväärtintie 163 D. Sisäiset putkikuljetukset kuuluvat urakkaan. Maanrakennusurakoitsija suorittaa tarvittavat kaivutyöt ja kuormaa ylijääneen materiaalin (maa, hiekka, murske sekä ylös kaivetut rummut) Maansiirto Ulfves Oy:n kuljetuskalustolle, joka kuljettaa materiaalin pois ja tuo paikalle tarvittavan murskeen). Ilmoitettujen laskuojien perkaus ei sisälly urakkaan, vaan niistä veloitetaan erikseen tuntitaksan ja tierakennusmestarin kanssa sovitun mukaisesti.

Tarjouslomake (pdf, 77 kb)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle