Karhusaareen suunniteltavan metanointilaitoksen YVA-ohjelman yleisötilaisuus 31.1.2023

17.01.2023

Tervetuloa tiistaina 31.1.2023 järjestettävään Kristiinankaupungin Karhusaareen suunniteltavan metanointilaitoksen (Koppö Energia Oy) YVA-ohjelman yleisötilaisuuteen Kulttuuritalo Duxiin (Rantakatu 22, Kristiinankaupunki).

Esittelytilaisuus alkaa klo 17, ja kahvia on tarjolla klo 16.30 eteenpäin.

Arviointiohjelma sekä lisätietoa projektista löytyy osoitteesta ymparisto.fi

Arviointiohjelman paperiversio on 19.1.-17.2.2023 luettavissa Kristiinankaupungin Asiointipisteessä, Merikatu 47. Asiointipiste on auki ma-pe klo 9-12 sekä 13-15.

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös kierrätykseen kelpaamattomat jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen; noin 27000 t/a vetyä, jolla tuotetaan 55 000 t/a synteettistä metaania.

Mielipiteen esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 17.2.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/2781/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta  yhteysviranomaisen lausunnon 20.3.2023 mennessä, ja se tulee nähtäville ymparisto.fi -sivustolle.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle