JULKINEN KUULUTUS: Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

26.04.2021

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 00915/19/5109

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
26.4.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 3.5.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.4.2021 nro 21/0019/1, valitus ympäristölupa-asiassa.
Päätös koskee ympäristöluvan myöntämistä kiinteän betoniaseman toimintaan Lapväärtti,
Kristiinankaupunki.

Luvan hakija
Rudus Oy
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 26.4 – 2.6.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 2.6.2021.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle