Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 6.9.2023

13.09.2023

Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 6.9.2023 

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston kokouspöytäkirja 6.9.2023 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 13.9.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla. 

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirja: https://smedenjulk.korsholm.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Mustasaari 13.9.2023

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle