Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 14.4.2021

26.04.2021

Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 14.4.2021

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston kokouspöytäkirja 14.4.2021 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 28.4.2021 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirja 14.4.2021:

http://smedenjulk.mustasaari.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=8102

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle