Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 1.9.2021

15.09.2021

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston kokouspöytäkirja 1.9.2021 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 15.9.2021 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirja 1.9.2021.

Mustasaari 10.9.2021

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle