Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta kokouksesta 24.3.2021

01.04.2021

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspöytäkirja 24.3.2021 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 7.4.2021 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 24.3.2021: http://smedenjulk.mustasaari.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=8013 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle