Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta kokouksesta 22.9.2021

01.10.2021

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspöytäkirja 22.9.2021 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 6.10.2021 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 22.9.2021

Mustasaari 1.10.2021

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle